Vacature

Productieverantwoordelijke

Functieomschrijving

Als productieverantwoordelijke volg je de planning nauwgezet op. Hiertoe zet je de arbeiders efficiënt in en volg je hun werkzaamheden op van bij het in productie geven tot en met de levering.  Je bespreekt met klanten wat ze van Multinox verwachten & zorgt dat dit in de praktijk wordt toegepast. Je bent een aanspreekpunt  voor vragen uit productie.
Je bereidt alle aan u toegekende werken voor en bent steeds bereid om bij te springen in productie. 

Plaats in het organogram

Je werkt nauw samen met het atelierpersoneel, de tekenkamer, het secretariaat, sales en bespreekt steeds alles met de zaakvoerder.

Profiel (nodige kwaliteiten)

Kernopdracht:

Coördineren van operationeel productieproces van één productielijn (twee werkgebieden ‘lassen’ en ‘plooien’) en desgevallend deels mee instaan voor de uitvoering ervan, teneinde de productieplanning en nodige output tijdig te realiseren conform de nodige kwaliteits- en veiligheidsnormen.

 • Staat in voor dagelijkse organisatie van het productieproces (timing, kwaliteit, veiligheid).
 • Ziet toe op het juiste gebruik van de werkingsmiddelen.
 • Rapporteert tijdig om de nodige grondstoffen in voorraad te hebben zodat het productieproces geen vertraging oploopt.
 • Doet de nodige bestellingen van de grondstoffen en stemt hiervoor af met de eigenaar.
 • Volgt de kwaliteit van het werk op van de teamleden.
 • Leeft de beleidslijnen na.
 • Stuurt en motiveert de medewerkers aan om rendement en kwaliteit te kunnen verzekeren.
 • Communiceert met andere diensten intern (secretariaat, sales en tekenafdeling) en extern (leveranciers, klanten) om een juiste informatieoverdracht te garanderen.
 • Houdt de eigen vakkennis op peil en heeft oog voor continue verbeteringen in het productieproces.
 • Onderhoudt in functie van de opdracht nauwe contacten en organiseert eventueel overlegmomenten met de klant.

Scope:

 • Geeft leiding aan een team van een 12-tal medewerkers in de productie.
 • Rapporteert aan de eigenaar-bedrijfsleider.
 • Werkt nauw samen met tekenafdeling, secretariaat en sales.
 • Selecteert en rekruteert de medewerkers voor de productieafdeling en ziet nauw toe op de inwerk- en opleidingsperiode.
 • Onderhoudt uitstekende professionele contacten met klanten en leveranciers.

 Kennen / nodige opleiding of vorming:

 • Hogere technische en gespecialiseerde opleiding.
 • Zeer goede kennis relevante informaticatoepassingen en tools:
  • c. machine opleiding en tekenpakket Solidworks, Laser, Plooibanken.

 Kunnen / ervaring:

 • Relevante ervaring in de betrokken materie (minimum 10 jaar).
 • Motiverend leidinggeven vanuit kennis van zaken.
 • Plannen en organiseren.
 • Oplossingsgericht denken en handelen.

Zijn / persoonlijke kenmerken:

 • vakgedreven
 • klantgedreven
 • Communicatief onderlegd.
 • Onderhandelaar
 • Spontaan motiverend en enthousiasmerend leiderschap met voorbeeldrol.